Zavolejte nám: 776542881 - Kontakty
Kotvící zařízení

Prvky osobní ochrany

Jedná se o kombinaci použití kotvícího zařízení daného typu se zachycovacím postrojem a k tomu určenými komponenty.

Kotvící zařízení dle ČSN EN 795

Jedná se o certifikovaný systém ochrany proti pádu v závislosti na typu uchycení a způsobu používání. Tyto systémy ochrany proti pádu musí splňovat důležité náležitosti pro bezpečné užívání.

  • Kotvící zařízení musí být instalováno montéry proškolenými výrobcem k montáži.
  • Musí odpovídat výrobní popř. instalační dokumentaci výrobce
  • Fotodokumentaci z průběhu instalace kotvících prvků
  • Předávací protokol s certifikáty
  • Návody k použití na instalovaný systém kotvení a doporučené OOPP proti pádu
  • Inspekční sešit s protokolem z úvodní odborné technické prohlídky
  • Technickou dokumentaci skutečného stavu